Aeroobikasaali kodukord

ÜLDINE KODUKORD

1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja esitab administraatorile:
1.1. spordiklubi klubikaardi;
1.2. spordikooli õpilaspileti;
1.3. informatsiooni ruumi kasutamise aluse kohta;
1.4. ostab administraatorilt ühekordse pääsme.

2. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.1. kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
2.2. rõivistu kapi võtme.

3. Kasutaja kohustub:
3.1. viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites;
3.2. kinni pidama treening- ja õppetöö läbiviimise aegadest;
3.3. tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja võtme;
3.4. võtme ja kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
3.5. hoidma kõikides spordihoone ruumides ja territooriumil puhtust ja korda;
3.6. riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume.

4. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud.
5. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordiklubi ei vastuta.
6. Jalgrataste ja lemmikloomadega on spordihoonesse sisenemine keelatud.

AEROOBIKASAALI KODUKORD

1. Aeroobikasaali kasutaja kohustub:
1.1. Aeroobikasaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil ning juhendaja või treeneri juuresolekul;
1.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sportlikud puhtad vahetusjalanõud;
1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega aeroobikasaali sisenemine on keelatud;
1.4. Aeroobikasaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
1.6. Treeningul osaleja on kohustatud kinni pidama treeningaegadest

2. Aeroobikasaali inventari kasutamine
2.1. Inventari välja viimine aeroobikasaalist on keelatud;
2.2. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener;
2.3. Kasutaja on kohustatud kasutama aeroobikasaali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele Fitness-klubi juhataja või helitehniku poolt;
2.4. Kasutaja vastutab selle eest, et asetab korralikult tunnis kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta ning käitub kõikide vahenditega heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.5. Aeroobikasaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama matid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.6. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe Fitness-klubi juhatajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.
2.7. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.7.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.7.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.7.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
2.7.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga