Jõusaali kodukord

ÜLDINE KODUKORD

1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja esitab administraatorile:
1.1. spordiklubi klubikaardi;
1.2. spordikooli õpilaspileti;
1.3. informatsiooni ruumi kasutamise aluse kohta;
1.4. ostab administraatorilt ühekordse pääsme.

2. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.1. kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
2.2. rõivistu kapi võtme.

3. Kasutaja kohustub:
3.1. viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites;
3.2. kinni pidama treening- ja õppetöö läbiviimise aegadest;
3.3. tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja võtme;
3.4. võtme ja kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
3.5. hoidma kõikides spordihoone ruumides ja territooriumil puhtust ja korda;
3.6. riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume.

4. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud.
5. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordiklubi ei vastuta.
6. Jalgrataste ja lemmikloomadega on spordihoonesse sisenemine keelatud.

JÕUSAALI KODUKORD

1. Jõusaali kasutamise üldnõuded
1.1. Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke jalatseid;
1.2. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine jõusaali keelatud;
1.3. Jõusaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.4. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes;
1.6. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
1.7. Jõu- ja tõstesaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või jõusaali kasutaja;
1.8. Alla 14-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada ilma atesteeritud juhendaja järelvalveta.

2. Jõusaali inventari kasutamine
2.1. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.2. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;
2.3. Kasutaja on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust;
2.4. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
2.5. Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel Fitness-klubi juhatajaga;
2.6. Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.7. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe Fitness-klubi juhatajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga;
2.8. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.8.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.8.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.8.3. klubikaart või pääse kaotab kohe kehtivuse;
2.8.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga