Sõudeergomeetrite kodukord

ÜLDINE KODUKORD

1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja esitab administraatorile:
1.1. spordiklubi klubikaardi;
1.2. spordikooli õpilaspileti;
1.3. informatsiooni ruumi kasutamise aluse kohta;
1.4. ostab administraatorilt ühekordse pääsme.

2. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.1. kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
2.2. rõivistu kapi võtme.

3. Kasutaja kohustub:
3.1. viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites;
3.2. kinni pidama treening- ja õppetöö läbiviimise aegadest;
3.3. tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja võtme;
3.4. võtme ja kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
3.5. hoidma kõikides spordihoone ruumides ja territooriumil puhtust ja korda;
3.6. riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume.

4. Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud.
5. Valveta jäetud isiklike esemete eest spordiklubi ei vastuta.
6. Jalgrataste ja lemmikloomadega on spordihoonesse sisenemine keelatud.

SÕUDEERGOMEETRITE KODUKORD

1.Sõudeergomeetrite saali kasutaja kohustub
1.1. Sõudeergomeetrite saali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
1.2. Kasutaja on kohustatud kandma jalas sportlikke puhtaid vahetusjalanõusid;
1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sõudeergomeetrite ruumi sisenemine keelatud;
1.4. Sõudeergomeetrite saali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;

2. Sõudeergomeetrite saali inventari kasutamine
2.1. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener või kasutaja;
2.2. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.3. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;
2.4. Kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama ergomeetrid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.5. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe Fitness-klubi juhatajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.
2.6. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.6.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.6.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.6.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse,
2.5.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.